Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

  • Bud & Hilsen nr. 6/2005
  • Sjømannskirkens årsmelding 2006
Del