Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 6/2004
  • Sjømannskirkens årbok 2000–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2004
Del