Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1982–1984

Del