Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner i 50 aar 1864–1914, Festskrift utgit av foreningens hovedstyre. A/S John Griegs boktrykkeri, Bergen 1914

Del