Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar 1864-1889. Bergen 1889
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år, 1864–1964. Bergen 1964

Del