Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilde

  • Bud & Hilsen nr. 1/2001 Sjømannskirkens årsmeldinger 1995–2013
Del