Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda.no

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 5/2013
  • Sjømannskirkens årbok 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
Del