Kirkelig arbeid, tilstedeværelse og kriseberedskap

For Sjømannskirkens reiseprester har det kirkelige arbeidet som regel blitt til ved improvisasjon, og ikke gjennom tradisjonelle gudstjenester i vanlige kirker. Gudstjenestene og andre kirkelige handlinger har funnet sted i alt fra hager, barer på hoteller eller ute i det fri. Samtidig er prestene også avhengig av de de norske miljøene de besøker engasjerer seg og hjelper til med det praktiske rundt et besøk. For eksempel ble det da Reisetjenesten i Asia Øst ble etablert i 1990-årene dannet skandinaviske kirkekomiteer i Japan, Kina og Korea, og etablert såkalte kirkekontakter andre steder – enkeltpersoner som frivillig tok på seg ansvaret for å hjelpe presten med praktiske oppgaver. Med andre ord har nettverksbygging vært avgjørende for reiseprestenes arbeid.

Som Norsk kirke i utlandet har Sjømannskirken ansvaret for den kirkelige betjeningen av nordmenn i utlandet – uansett hvor de befinner seg. Og reisetjenestene har blitt et viktig og fleksibelt verktøy for å komme i kontakt med nordmenn som oppholder seg i byer og land hvor det ikke er norsk sjømannskirke. Gjennom organisasjonens beredskapsavtaler med Utenriksdepartementet, norske bedrifter, institusjoner og organisasjoner har også Sjømannskirken forpliktet seg til å være raskt til stede når alvorlige ulykker rammer nordmenn i utlandet. Reiseprestene i Asia bidrar til å oppfylle dette.

Jeg fikk sjelden anledning til å besøke sjømannskirkene da jeg seilte, men setter stor pris på at kirken kommer hit. Til oss. Til meg. Sjømannspresten har alltid tid til å slå av en prat. Det betyr mye!

NILS P. KRISTOFFERSEN, PENSJONERT SJØMANN BOSATT PÅ FILIPPINENE, BUD & HILSEN NR. 5/2013 

Del