Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 11/1988
  • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1983–1994; 1994–2002

Del