Norsk assistent

Da Sjømannskirken på ny etablerte seg i Brasil og åpnet sjømannskirke i Santos i 1950-årene, holdt sjømannspresten også gudstjenester i Rio de Janeiro. Som ledd i samarbeidet mellom de nordiske sjømannsmisjonene, ble det så i 1964 besluttet å ansette en norsk assistent ved den svenske sjømannskirken i byen. Men allerede i 1967 ble denne stillingen inndratt igjen.

Del