Reisetjeneste med hele Sør-Amerika som arbeidsfelt

Da organisasjonens arbeid i Santos ble nedlagt i 2003, var ikke Sjømannskirken lenger å finne verken i Brasil eller noen andre steder på hele det søramerikanske kontinentet. Men organisasjonen var imidlertid tilbake i Brasil allerede i 2004, denne gangen med base i den skandinaviske kirken i Rio de Janeiro. Bakgrunnen var at Sjømannskirkens kriseberedskapsavtaler (link til tidslinjepunkt 2004) med Utenriksdepartementet og andre norske bedrifter og organisasjoner gjorde det nødvendig å ha en representant i Sør-Amerika. I tillegg var det også forventet at flere nordmenn kom til å slå seg ned på kontinentet i de kommende årene.

I 2007 ble Sjømannskirkens virksomhet omdefinert til reisetjeneste, hvor sjømannspresten i tillegg til Brasil skulle dekke landene Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay og Venezuela.

Del