En kirke i stadig endring

I tiden etter andre verdenskrig fortsatte sjømannskirken i Rotterdam å være en av organisasjonens best besøkte. Årsmeldingen fra perioden 1979–1981 beskriver hverdagen ved kirken: «Aktiviteten ved kirken sier oss at den er fortsatt en sjømannskirke. Det meste av arbeidstiden går til skipsbesøk, diverse tjenester for de seilende, shoppingturer, ærend, sykebesøk, transport, og andre oppdrag som dukker opp. Av brukerne av selve kirken er fremdeles halvparten sjøfolk.» Utover 1980-årene begynte det å komme mange norske trailersjåfører til byen. Kirken ble like populær hos denne yrkesgruppen som hos sjømennene, og sjømannskirken i Rotterdam fikk dermed tilnavnet «Trailerkirken».

Fra årtusenskiftet har besøkstallene ved sjømannskirken i Rotterdam gått nedover, fra i underkant av 20 000 besøkende i 2003 til under 10 000 i 2013, men fremdeles er sjømannskirken et viktig samlingspunkt for norske sjøfolk, trailersjåfører og de rundt 800 nordmennene som er bosatt i området. Sjømannskirken i Rotterdam er en av de få norske sjømannskirkene hvor sjøfolk stadig utgjør en viktig målgruppe. Her dro sjømannskirkens ansatte i 2013 på over 600 skipsbesøk (av i alt 3000 skipsbesøk gjennomført av organisasjonen i sin helhet dette året.)

Kirkebygget i Rotterdam feiret 100 år i 2014.

Del