Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Virginia Hoel: «En nærliggende Kjærlighedens Pligt». Den norske sjømannsmisjonens virksomhet i Amsterdam og Rotterdam 1876–1922. Særtrykk fra Sjøfartshistorisk årbok 2008, Bergen 2010
  • Carl Huitfeldt: Gullfisk og haier. Streiftog i Europas havnebyer. Oslo 1929
  • «Kirke og hjem i Nederland». Sjømannskirken 1989
  • Arie C. Nielson: Kirken i parken. Rotterdam 1981
  • Alf Salvesen: Som en nordmann. Rotterdam 2009 
  • Sjømannskirkens årbøker  1979–1981; 1991–1993
  • Sjømannskirkens årsmelding 2012
  • Heftet «Våre stasjoner 2». Den norske Sjømannsmisjon 1980
  • Om sjømannskirken i Rotterdam, www.noorwegen.nl [lesedato 26.10.2013]
Del