Kirken blir flyttet

I 1937 ble leieavtalen på sjømannskirkens tomt sagt opp med ett års varsel. Det skulle bygges biltunnel under elven Maas, og sjømannskirken lå bokstavlig talt i veien.

Den norske kirken var på denne tiden allerede rukket å bli et kjært syn i Rotterdam, og mange i lokalmiljøet ønsket å bevare den. En ny tomt, bare 170 meter fra den gamle, ble stilt til disposisjon. Kirken ble delt i tre deler og rullet av gårde på tømmerstokker og skinner. Flyttingen ble ansett som litt av en ingeniørbragd, og kommunen lagde en egen film om hendelsen. I forbindelse med flyttingen ble det gjort så store endringer på kirken, at det ble besluttet å vigsle den på ny.

Del