Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 10 og 11/1889; nr. 13&14/1912; nr. 7&8/1916; nr. 17/1926
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, Bergen 1939
  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954
Del