Nedgang i skandinavisk skipstrafikk og nedleggelse

Sjømannskirken i Rouen ble nedlagt i 1954 på grunn av sviktende skipstrafikk. I 1960 fikk den svenske sjømannskirken overta bruksretten til kirken, og deretter overtok den finske sjømannskirken driften. I perioden 1975–1979 hadde Sjømannskirken en norsk assistent ved den finske sjømannskirken i Rouen.

Del