Rouen blir hovedstasjon for de franske havner

På slutten av 1800-tallet ble Seinen mudret opp slik at større skip kunne gå opp elven til Rouen. Og på begynnelsen av 1900-tallet hadde skipstrafikken forskjøvet seg så mye at det nå var flere skandinaviske skip i Rouen enn i Le Havre. I 1911 ankom over 500 skandinaviske skip Rouen, og over 200 av disse var norske. På grunn av endringen i skipstrafikken fant Sjømannskirken det i 1912 mer hensiktsmessig å gjøre Rouen om til hovedstasjon for området, og flytte sjømannspresten hit. Le Havre ble omgjort til bistasjon.

I 1919 ble en egen eiendom innkjøpt, og i 1926 stod en nybygget sjømannskirke ferdig. Den nye kirken var en minnekirke over norske sjøfolk som omkom under første verdenskrig. Ved minnekirkens 10-årsjubileum ble den oppkalt etter Olav den hellige.

Del