Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Ole Christian Eckholdt: «En jomfrutur til Trinidad – og mitt møte med en legende!», www.texacotreff.no, [lesedato 8.11.2013]
  • Ingard Henriksen: Sjømannspresten Johan Nielsen. Den norske sjømannsmisjons forlag 1964
  • Våre stasjoner, hefte 2. Den norske sjømannsmisjonen 1980
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969; 1970–1981

Del