Politiske uroligheter og internasjonal skipsfartskrise

I begynnelsen av 1970-årene førte lokale politiske uroligheter og den internasjonale skipsfartskrisen til at de skandinaviske anløpene på Trinidad minket betraktelig. Likevel holdt besøket seg relativt konstant, ettersom det var et stadig stigende antall ikke-skandinaviske sjøfolk som brukte kirken.

I begynnelsen av 1980-årene minket skipstrafikken ytterligere. Etter nesten 20 års virksomhet ble derfor arbeidet i San Fernando besluttet innstilt i 1984. Nedleggelsen av kirken i San Fernando markerte også slutten på Sjømannskirkens arbeid i Karibia i sin helhet, etter at også sjømannskirkene på Aruba og Curaçao var blitt nedlagt i 1976 og 1983.

Del