Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Dagfinn Kvale: Kirken ved Den Gyldne Port. Bergen 2001
  • Edvard Pettersen og Hans Brundtland: Vi som dro til sjøs. Bergen 2011
  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954; 1955–1969; 1970–1981; 1982–1984; 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
Del