Kirke i endring

Da sjømannskirken kunne feire 50-årsjubileum i 2001 var tiden for lengst forbi da leseværelset var fylt med norske sjøfolk. I stedet hadde andre grupper nordmenn tatt kirken i bruk – som norske studenter, au-pairer og turister. I tillegg støttet fastboende nordmenn som hadde flyttet til området i 1950- og 1960-årene stadig opp om kirken. I 1996 hadde sjømannskirken også inngått et samarbeid med Svenska kyrkan i utlandet, om at organisasjonen kunne bruke kirken som base for deres kirkelige arbeidet i byen.

I 2010 hadde sjømannskirken i San Francisco rundt 10 000 årlige besøkende på leseværelset og ved gudstjenester.

Del