Et viktig møtested

En stor gruppe fastboende skandinaver har siden stasjonen ble etablert støttet aktivt opp om Sjømannskirkens arbeid i San Pedro. De bidro til at det kunne bygges ny kirke i 1950–1951, og har videre støttet opp om kirken gjennom deltakelse på gudstjenester og arrangementer. Foreninger som St. Olavs Club, Club Hygga og Mandagsklubben har spilt sentrale roller i kirkens utvikling og arbeid for sjøfolk. 

I slutten av 1980-årene begynte sjømannskirken i San Pedro å satse aktivt på rollen som Norsk kirke i utlandet [link til tidslinjepunkt 1989]. Fra å tidligere være rettet mot sjøfolk, ble aktivitetene i kirken nå i hovedsak utviklet og tilpasset skandinaviske turister og fastboende. Småbarnsfamilier, studenter, au-pairer, forretningsreisende og folk involvert i byens musikk- og filmbransje ble sentrale målgrupper, og sjømannskirken i San Pedro fortsetter på denne måten å være en viktig skandinavisk møteplass i Los Angeles.

Del