Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • «Den norske sjømannskirken San Pedro 50 år, 1941–1991», Jubileumshefte 1991
  • «50 år på Beacon Street», Jubileumshefte for sjømannskirken i San Pedro 2001
  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954; 1955–1969; 1970–1981; 1983–1993; 1994–2002
  • Årsmeldinger for San Pedro 2003–2011
Del