Sjømannskirken og sjøfolkene

Selv om sjømannskirkens bestyrere i årsmeldingene i 1950- og 1960-årene bekymret seg over hvor få sjøfolk som deltok i gudstjenestene, var i alle fall oppmøtet på leseværelset stort. I 1960 hadde leseværelset over 42 000 besøkende. Og når det gjaldt sjøfolkene hadde sjømannskirken også et godt samarbeid med Statens velferdskontor for Handelsflåten. Spesielt ble idrettsarrangementer på idrettsplassen «Fridtjof Nansens Field» et viktig samarbeidstiltak mellom sjømannskirken og Velferden.

Fra 1970-årene gjorde rasjonalisering i skipsfarten og utflagging av norske skip til at færre skandinaviske sjøfolk kom til San Pedro og sjømannskirkens leseværelse. Skipene som kom hadde også kortere liggetid i havn enn før, og skipsbesøk ble derfor en enda viktigere del av sjømannskirkens arbeidsoppgaver enn før.

Over 70 år etter etableringen i San Pedro er sjøfolk fremdeles en viktig satsingsgruppe for sjømannskirken, selv om skipsanløpene de siste årene har gått drastisk tilbake. Mens det i 2001 anløp 390 skip, var dette tallet redusert til 27 i 2011.

Del