Fra stor og aktiv stasjon til utpost

Som en av de største og viktigste eksporthavnene i hele Sør-Amerika, ankom en betydelig andel norske og skandinaviske skip Santos. Spesielt i 1960-årene var den skandinaviske skipstrafikken stor. I tillegg til å ta hånd om sjømennene som kom i land her, besøkte også sjømannspresten nordmenn i mellom annet Sao Paolo og Rio de Janeiro. Og da sjømannskirken ble lagt ned i Buenos Aires i 1978, stod Santos igjen som den siste stasjonen på hele det søramerikanske kontinentet. 

Ved overgangen til 1990-årene var Santos-kirkens fremtid usikker. Økonomiske vanskeligheter i Sjømannskirken gjorde det nødvendig med innstramminger i hele organisasjonens arbeid. I tillegg hadde også skipstrafikken på Santos minket betraktelig og besøkene på kirken var færre. På bakgrunn av dette ble det besluttet en nedtrapping av virksomheten i Santos. Mens kirken på det meste hadde hatt fire ansatte, ble staben nå redusert til bare én. Med innskrenkingen av bemanningen ble også tilbudene ved kirken redusert og åpningstidene innskrenket.

Del