Hele Sør-Amerika som arbeidsfelt

Både fastboende i Brasil, rederiene og det norske generalkonsulatet etterlyste Sjømannskirkens tilstedeværelse i landet. Allerede i august 2004 var organisasjonen derfor tilbake i Brasil, men denne gangen med base i Rio de Janeiro. Sjømannskirkens arbeid var nå omdefinert til reisetjeneste, med hele kontinentet som arbeidsfelt.

Del