Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 2/1990; 4/2005
  • «Våre stasjoner 2». Den norske Sjømannsmisjon 1980

Del