Nytt forsøk

Like før andre verdenskrig brøt ut i 1939 startet Sjømannskirken på ny opp med virksomhet i Santos. Det ble opprettet leseværelse i den gamle bydelen like ved kaiene. Den første bestyreren var sjømannsprest Hans Steensnæs. På grunn av vanskelige arbeidsforhold og nedgang i skipstrafikken ble virksomheten imidlertid innstilt allerede i 1944.

I løpet av de første etterkrigsårene økte den norske skipsfarten på Santos igjen.

I 1955 startet derfor sjømannsprest Arne Stensager opp igjen Sjømannskirkens arbeid for tredje gang. Nytt lokale ble funnet i andre etasjen av en privat villa like ved innseilingen til Santos.

Det var trangt om plassene i villaen, og stuen fungerte både som kirke og leseværelse. Ved spesielle anledninger som 17. mai og julefester var det nødvendig å leie lokaler. På 17. mai i 1958 var det ikke mulig å oppdrive andre lokaler til leie, og fem norske skip var i havn samtidig. Løsningen ble å stue alle inn på leseværelset likevel. Det skal ha vært en intim, men likevel humørfylt nasjonaldagsfeiring.

Villaen var ment som et midlertidig tilholdssted for sjømannskirken, men det viste seg vanskelig å finne et nytt lokale. Leieprisene var høye, og det ble derfor etter hvert besluttet å skaffe en tomt til å bygge en egen kirke. Ny kirke ble innviet i 1961.

Del