Første forsøk

Ved hjelp av ildsjelen G. B. Gregersen, som tidligere hadde vært styrmann, startet Sjømannskirken opp prøvevirksomhet i Shanghai i 1905. Gregersen ble ansatt som assistent og leseværelset han åpnet ble godt mottatt av de skandinaviske sjøfolkene i havnene. Men høykonjunkturen varte ikke. Da de nordlige havnene frøs til for vinteren i 1906, og farten på Shanghai dermed gikk kraftig ned, flyttet Gregersen virksomheten sørover til Hong Kong. I 1907 kom ordren fra Sjømannskirkens hovedkontor i Bergen om å legge ned virksomheten også der. Det var rett og slett for få skandinaviske sjøfolk som kom i havn til å rettferdiggjøre den store investeringen det var å opprettholde arbeidet i et så fjernt himmelstrøk.

Del