Tredje forsøk

I 1946 kom Johan Nielsen tilbake til Shanghai, men forholdene var vanskelige, og i 1947 flyttet han tilbake til Hong Kong og fortsatte arbeidet der.

Del