Egen kirke

De gode tidene ved Connell House varte imidlertid bare til 1971, da myndighetene bestemte at hele området skulle eksproprieres. Kirketomten var riktignok bygslet for 30 år, med en nominell bygslingsleie på et pepperkorn pr. år. Men i kontrakten var det også en klausul om oppsigelse på seks måneders varsel i tilfelle tomten trengtes til offentlige formål. Og brått gjorde den nettopp det.

Den lille steinkirken ble gjort om til klubb for singaporere som hadde avtjent sin verneplikt og gått over i reservetroppen, og det gamle leseværelset ble et kinesisk spisested. Sjømannskirken i Singapore var brått tilbake der en startet i 1955, i en uegnet og kostbar bungalow. Bungalowen i Telok Blangah Road var manglet mulighet til avkjøling, og på grunn av de klimatiske forholdene ble det ubehagelig varmt og fuktig på kirken både for kirkestaben og for gjestene.

I 1977 skjøt sjømannskirken i Singapore imidlertid gullfuglen, i form av et flott og godt egnet lokale for virksomheten. Etter å ha kjempet seg igjennom mye byråkrati og formaliteter lyktes kirkerådet å registrere sjømannskirken som en juridisk størrelse i Singapore, med mulighet for å kjøpe fast eiendom. Utlendinger hadde nemlig ikke uten videre lov til å kjøpe eiendom i Singapore. En lyktes å finne en flott eiendom i Pasir Panjang Road, som lå vakkert til på toppen av den bratteste bakken i Singapore, med flott utsikt til Malakka-stredet og den store containerhavnen. Eiendommen lå høyt og fritt og i et rolig område litt unna sentrum, og den nye kirken ble innviet 17. april 1977.

Det viste seg snart at Sjømannskirken hadde gjort et kupp da de kjøpte eiendommen. Verdien mangedoblet seg i løpet av få år, i en slik grad at Sjømannskirken mest sannsynlig ikke hadde hatt råd til investeringen kun kort tid etter kjøpet. Bygningen ble beholdt omtrent som den var den ble kjøpt, med unntak av et tilbygg fra 1998, som inneholdt et nytt og større kapell, moderne utstyrt med både aircondition og lydanlegg.

Del