En stor menighet

Arbeidet ved sjømannskirken i Singapore siktet seg hovedsakelig inn på tre grupper: Det var sjøfolkene, turistene og den forholdsvis betydelige gruppen med nordmenn bosatt i byen for en kortere eller lengre periode. Singapore fikk etterhvert den største konsentrasjonen av norsk næringsliv i Asia, og få norske bedrifter etablerte seg i vedensdelen uten en avdeling i Singapore. Også den betydelige svenske forretningskolonien i Singapore kom under kirkens virksomhet fra 1985, da Sjømannskirken inngikk et tett samarbeid med Svenska kyrkan i utlandet om driften av kirken. Etterhvert som sjøfolkene ble en stadig mindre gruppe, ble ressursene flyttet over til å drive menighet blant de bosatte nordmennene og svenskene. Blant innslagene som ble faste poster i sjømannskirkens menighetsarbeid finnes både voksenkor og barnekor, kvinneforening, lekegrupper, forretningslunsjer, lørdagsgrøt, fotball, grillkvelder og for ikke å glemme søndagsgudstjenestene.

Ved inngangen til jubileumsåret 2014 kunne sjømannskirken i Singapore sies å være en livskraftig og veletablert del av Sjømannskirkens virksomhet. Kirkestaben inviterte fortsatt til vafler og et bad i bassenget – en nesten seksti år gammel tradisjon.

Del