Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • «Sjømannskirken i Aberdeen. Nytt tilbud for sjøfolk», www.sjomannskirken.no [lesedato 3.4.2014]
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2002–2013

Del