Sjømannskirke i Aberdeen

Da Sjøfartsdirektoratet i 2012 la ned velferdskontoret for sjøfolk i Aberdeen etter 20 års drift, ble Sjømannskirken bedt om både å overta lokalene og videreføre direktoratets tjenester og velferdsaktiviteter. Den nye sjømannskirken i Aberdeen ble offisielt åpnet 1. desember samme året, og reisetjenesten ble dermed overflyttet fra Edinburgh og innlemmet i den nye sjømannskirkens virksomhet.

Del