Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda (link til historikarverksemda.no)

KILDER

  • Bud & Hilsen nr. 12/1925; nr. 7 & 8/1926; nr. 13 & 14/1929; nr. 15 & 16/1931
  • Svend Einar Hansen: Hvalfangerkirken. Fangst, tro og dristighet på Syd-Georgia. Genesis forlag 1999
  • «Hvalfangsten på Syd-Georgia», www.hvalfangstmuseet.no, [lesedato 5.9.2013]
  • «Kirken i Grytviken», www.hvalfangstmuseet.no, [lesedato 5.9.2013]
  • «Hval, veid, fangst og norske kyster – Til Antarktis», www.kyst-norge.no, [lesedato 5.9.2013]
  • Jørund Falsnes: «Kristen Løkens prestegjerning i Grytviken, Syd Georgia», www.digitaltfortalt.no, [lesedato 5.9.2013]
Del