Verdenskrise og hvalfangst i endring

Sjømannskirkens virke på øya ble imidlertid innstilt allerede i 1932. Overfangst under sesongen 1930–1931 sammen med den økonomiske verdenskrisen, fikk fatale følger for hvalfangstindustrien. Hvaloljemarkedet brøt sammen. De fleste av stasjonene på Sør-Georgia ble nedlagt, og bare ved Grytviken og Leith Harbour ble det fremdeles drevet fangst.

Kirken i Grytviken var i sporadisk bruk av hvalfangere opp til 1960-årene, hovedsakelig ved julefeiringer og begravelser. Og under Falklandskrigen brukte britiske soldater for en periode kirken til gudstjenester og seremonier. Kirken har senere blitt restaurert av den norske interesseforeningen «Øyas Venner», og er i dag del av South Georgia Museum og erklært verneverdig.  

Del