Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

Bud & Hilsen nr. 7/1966

Sjømannskirkens årbøker 1955–1969; 1970–1981

Del