Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954; 1955–1969; 1970–1981; 1982–1984; 1983–1993
  • Skip og Kirke, juni 1969

Del