Krigsopphold

Da andre verdenskrig brøt ut i 1939 opphørte tankskiptrafikken på Stanford-le-Hope, og arbeidet ved sjømannskirken ble derfor innstilt. Og i 1941 ble bygningen jevnet med jorden, da en landmine gikk av like i nærheten.

I 1950 ble huset gjenoppbygget, og på ny innviet som sjømannskirke 10. desember samme år.

Del