Travle tider

I etterkrigstiden ble det bygget flere nye oljeraffinerier i området, og tanktrafikken tok seg derfor betydelig opp igjen. Mens det i begynnelsen av 1950 ankom rundt 300 norske skip, hadde antallet steget til nesten 700 i slutten av 1960-årene. Sjømannskirken hadde det travelt med å reise rundt på skipsbesøk fra havn til havn, men det var også givende arbeid fortalte bestyrer Øyvind Laundal i årsberetningen for perioden 1958–1960:

En av de rikeste gudstjenester jeg har opplevet, var en søndags formiddag inne i kokkelugaren på en tankbåt. Kokken tok ned ny-testamentet sitt og la det frem for meg og sa: «Dette har fulgt meg siden krigen, det. Jeg fikk det av en prest på vestkysten av England. Han har sikkert glemt meg, og jeg nesten ham. Men veien til Jesus har jeg ikke glemt. […]»

Det er langt fra alle sjømenn som har en slik åpen bekjennelse. Men det er ikke så langt mellom hver båt hvor en finner slike om bord.

I slutten av 1970-årene og utover i 1980-årene førte vanskelige tider i norsk skipsfarttil en nedgang i tanktrafikken på oljehavnene nær Stanford-le-Hope. Færre norske sjøfolk på leseværelset, gjorde at sjømannskirken ble nedlagt i 1989.

Del