Kilder

Skrevet av Historikarverksemda

Kilder

  • Ranveig Brøske: Kronprinsesse Märthas kirke 25 år. Stockholm 2001
  • «Informasjon nr.2/2013». Den norske kirke i Stockholm 2013
  • Sjømannskirkens årbok 1949–1954; 1955–1969; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2012

Del