Kronprinsesse Märthas kirke

Allerede i 1960-årene startet innsamlingsarbeidet for å få bygget en egen norsk kirke i Stockholm. Oslo-biskopen Kaare Støylen var en av de mest aktive pådriverne, og i forbindelse med kong Olav Vs 70-årsdag fikk han organisert et offer i norske kirker som skulle gå til byggingen av kirken. Norske myndigheter bidro også med midler, i tillegg til at den norske menigheten i Stockholm gjennomførte ulike innsamlingsaksjoner.

Kronprinsesse Märthas Kirke ble innviet i desember 1976, og ble raskt et viktig kristent, sosialt og kulturelt møtested for de rundt 10 000 nordmennene som i 1970-årene var bosatt i Stockholmsområdet.

Del