Sjømannskirken overtar det geistlige arbeidet

Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm var direkte underordnet Den norske kirke, fram til Stortinget i 1994 vedtok at Sjømannskirken skulle ha ansvaret for alle norske kirker i utlandet som del av organisasjonens mandat som Norsk kirke i utlandet. Med det fikk Sjømannskirken det geistlige ansvaret for nesten 20 000 nordmenn i Stockholm.

Den viktigste arbeidsoppgaven for de første sjømannsprestene ved Kronprinsesse Märthas kirke ble å rekruttere nye generasjoner kirkegjengere til den trofaste men aldrende menigheten. Her krevdes nytt initiativ, og nye kirketilbud som «Ungdomskveld med middag», lørdagsåpen kirke og barnesamling ble introdusert.

Kirken har siden den åpnet utviklet en sterk musikk- og kulturprofil gjennom eget kor, konserter og kunstutstillinger. Samtidig arbeides det mot å være en kirke i folks hverdag, gjennom hverdagsmesser og andre arrangementer i ukedagene. Kirken preges stadig av en aktiv menighet med mange som engasjerer seg gjennom frivillig arbeid.

Del