Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Ivar TH. Aarseth og C. Bruun: Den norske Sjømandmission i Bristolkanalens havne, 1866-1916. Cardiff 1916
  • Historie om sjømannskirken i Swansea, www.ashgroveinn.co.uk [lesedato 26.7.2013]
  • Historien om de norske kirkene i Wales, www.exploregower.co.uk [lesedato 26.7.2013]
  • Om restaureringen av kirken, http://news.bbc.co.uk[lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1958–1960; 1961–1963; 1964–1966
Del