Nedleggelse

I tiårene etter krigen gikk norsk sjøfart på Swansea tilbake, hovedsakelig på grunn av at etterspørselen etter kull fra området gikk kraftig ned. Sjømannskirken fikk dermed færre besøkende, og i 1966 ble det besluttet at den skulle legges ned. Til tross for at det fantes et norsk miljø i Swansea som i årevis hadde støttet aktivt opp om kirken, konkluderte hovedstyret i organisasjonen likevel med at det ikke lenger fantes grunnlag for å holde sjømannskirken åpen. Den norske gruppen fastboende fikk imidlertid selv overta driften av bygningen, og holdt til i kirken helt fram til slutten av 1990-årene.

Den gamle sjømannskirken i Swansea er i dag et historisk minnesmerke, og erklært verneverdig. I 2004 ble den flyttet fra inngangen til Port Tawe, hvor den hadde stått i nesten 100 år, til en ny plassering 300 meter lenger borte i Swansea Docklands for så å bli satt opp igjen og totalrenovert. 

Del