«Nøden bryder alle love»

Swansea ble opprettet som bistasjon til Cardiff, hvor Sjømannskirken hadde drevet virksomhet siden 1866. Den aller første tiden ble gudstjenestene holdt i loftet over butikken «Dan the sailmaker». Lokalet var ikke spesielt godt egnet til formålet, men som ved mange andre av Sjømannskirkens første stasjoner måtte en bruke det som var tilgjengelig.

«Fælt var det, en aapen planketrap ledet op til et tagrum med ujevn sten til vægge og uhøvlede bord til tagklædning, men ‘nøden bryder alle love’,» fortalte sjømannspresten.

(Den norske sjømandsmission i Bristolkanalens havne 1866–1916)

I 1909 flyttet Sjømannskirken inn i egne lokaler sentralt i havneområdet. Den gamle sjømannskirken i Newport var blitt demontert og fraktet til Swansea, og skulle nå gjøre nytten som gudshus for de norske sjøfolkene her.

Organisasjonens virksomheten i Swansea ble tett knyttet til kullindustrien som dominerte handelen i området. På grunn av de store svingningene i kullmarkeder med både økonomiske opp- og nedturer, varierte også skipstrafikken på havnen. Noen år var kapasiteten på leseværelset sprengt, mens en et par år senere slet med tomme lokaler.

Del