Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 10/1910; nr. 13&14/1919
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner i 50 år 1864–1914, Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, A/S John Griegs boktrykkeri, Bergen 1914

Del