Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 3/2005
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969; 1970–1981 
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2004–2013
Del