Ny kirke i 2004

I 2004 ble det igjen åpnet sjømannskirke i Sydney, i det gamle kirkebygget Whitehall fra 1870, med offisiell innvielse i mars 2005. Den nye sjømannskirken ble åpnet mellom annet som et tilbud for de rundt 4000 norske studentene som i denne perioden ankom Australia hvert år. Andre viktige målgrupper var de rundt 2000 fastboende nordmennene i Sydney-området og et stadig økende antall norske turister. 

Del