Kilder

Skrevet av Ingrid Myrstad og Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2006–2017
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Tenerife, www.sjømannskirken.no  [lesedato 26.7.2013]
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Tenerife, www.sjømannskirken.no  [lesedato 23.4.2018]
  • Internt notat: «Nytt kirkelokale i Los Cristianos»
  • «Sjømannspresten dro til Tenerife», www.spaniaposten.no, publisert 2010, https://spaniaposten.no/sjomannspresten-dro-til-tenerife [lesedato 1.9.2010]
Del